Makani news: Koi 17 Weed Powerbox åter i lager

 

Jag får många förfrågningar på Makani KOI 17 Weed Powerbox. Fenorna var slut Worldwide  men nu finns de åter i lager.